Přeskočit obsah

Manuál¤

RoboSvit schéma
1. Připravíme si díly začínající písmenem B, které můžete vidět na obrázku


RoboSvit schéma
2. Slepíme díly B0, B1 a B5 dle obrázku. Slepíme všechny současně, aby byla zachována kolmost


RoboSvit schéma
3. Přilepíme díl B4


RoboSvit schéma
4. Přilepíme díl B3


RoboSvit schéma
5. Přilepíme díl B5 a máme hotové tělo trezoru


RoboSvit schéma
6. Nachystáme si díly D0 a D1 a jako pomůcku si připravíme kousek dvou kolíků o průměru 10 mm a 7 mm. Následně slepíme díly D0 a D1 a aby nám na sebe díly seděly, vložíme do středního otvoru 10 mm kolík a do jednoho z krajních 7 mm kolík. Tím máme zajištěno, že se nám díly nepohnou a již je jen sevřeme svorkou.


RoboSvit schéma
7. Nachystáme si dlouhý kolík (D6x33) a díly K0, K1, dva díly K2, čtyři díly K3 a tři díly K4.


RoboSvit schéma
8. Nalepíme díly K0 a K1 na dlouhý kolík na sebe tak, aby konec kolíku byl zarovnaný s plochou dílu D0. Po slepení důkladně otřeme všechna místa, kde vyteklo lepidlo, především ve vnitřních rozích.


RoboSvit schéma
9. Nalepíme díl D2 dle obrázku a opět důkladně otřeme přebytky lepidla


RoboSvit schéma
10. Výsledný slepenec B z předchozího kroku nasuneme do slepence A (díly D0,D1). Zkontrolujeme, že se mohou vůči sobě otáčet, a pokud ne, lehce obrousíme kroužky K2 na slepenci B a střední otvor na slepenci A. Nic nelepíme!


RoboSvit schéma
11. Nachystáme si jeden krátký kolík a díly S0, S1 a dva díly S1.


RoboSvit schéma
12. Nalepíme díl S0 na kolík tak, aby byl konec kolíku zarovnaný s dílem S0.


RoboSvit schéma
13. Nalepíme díl S1 a jakékoli přebytky lepidla důkladně otřeme


RoboSvit schéma
14. Nalepíme druhý díl S1. Kroky 12 až 15 ještě 3x zopakujeme, abychom měli tento díl 4x


RoboSvit schéma
15. Postupně vložíme všechny čtyři slepence C do slepence A, a vyzkoušíme, jestli se může volně točit. Pokud ne, zkontrolujeme, jestli někde nezůstalo nadbytečné lepidlo, případně můžeme styčné plochy lehce obrousit. Nic nelepíme!


RoboSvit schéma
16. Připravíme si slepence A a B dle obrázku. Nic nelepíme!


RoboSvit schéma
17. Nasuneme jeden díl K3 na kolík dle obrázku. Nic nelepíme!


RoboSvit schéma
18. Postupně nalepíme všechny díly K3 na kolík i na předchozí díl K3


RoboSvit schéma
19. Postupně nalepíme všechny díly K3 na kolík i na předchozí díl K3


RoboSvit schéma
20. Postupně nalepíme všechny díly K3 na kolík i na předchozí díl K3


RoboSvit schéma
21. Natočíme si západku dle obrázku. Nic nelepíme!


RoboSvit schéma
22. Do jednoho z otvorů vložíme jeden ze čtyř slepenců C. Nic nelepíme!


RoboSvit schéma
23. Otočíme západku zpět, aby nám držela slepenec C na místě. Slepenec C je třeba natočit tak aby se dalo otočit západkou. Nic nelepíme!


RoboSvit schéma
24. Nasuneme kroužek S2 na kolík slepence C dle obrázku. Nic nelepíme!


RoboSvit schéma
25. Nalepíme kroužek S3 na kolík i na předchozí kroužek S2


RoboSvit schéma
26. Zopakujeme kroky 20 až 24 i pro ostatní slepence C


RoboSvit schéma
27. Zopakujeme kroky 20 až 24 i pro ostatní slepence C


RoboSvit schéma
28. Zopakujeme kroky 20 až 24 i pro ostatní slepence C


RoboSvit schéma
29. Abychom mohli trezor otevřít, musíme na něm zadat správné heslo. Toto heslo si proto teď zvolíme pomocí čtyř číselníkových koleček S4. Abychom věděli, v jakém pořadí jsou číselníky za sebou, má každý z nich tečku, která pořadí prozrazuje. Zkontrolujeme si, že nemáme víc stejných číselníku a že je máme všechny. Pokud máme vše a máme zvolené heslo, můžeme přistoupit k nalepení číselníku.


RoboSvit schéma
30. Postupně nalepíme všechny tři díly K4 dle obrázků


RoboSvit schéma
31. Postupně nalepíme všechny tři díly K4 dle obrázků


RoboSvit schéma
32. Necháme vše zaschnout a máme hotovo