Přeskočit obsah

Lekce 4 - RGB pásek¤

V této lekci si představíme MicroJuice a připojíme si RGB LED pásek

Pomocí rozšiřujícího modulu lze k MicroBitu připojit Hradla/Elektron, Servo a inteligentní LEDky (Neopixel).

Instalace knihoven¤

Otevření seznamu rozšíření Otevřeme seznam rozšíření k instalaci.

Instalace rozšíření po vyhledání Vyhledáme potřebnou knihovnu (Neopixel, Servo) a kliknutím na ni ji nainstalujeme. Ty se poté objeví v seznamu bloků.

Upozornění

Pro každý projekt je potřeba knihovny instalovat zvlášť.

Připojení součástek¤

Připojení rozšiřujících součástek

Upozornění

Při připojování součástek si pečlivě zkontrolujte, že je kabel správně otočený.

Zadání A1¤

Budeme otáčet servo podle azimutu z kompasu.

Řešení

Zadání A2¤

Budeme nastavovat rychlost serva podle okolního osvětlení.

Řešení

Zadání B¤

Zobrazíme duhu a budeme jí posouvat po displeji.

Řešení

Zadání výstupního úkolu¤

Vytvořte animaci jedné svítící LEDky, která běhá po LED pásku tam a zpět (Knight Rider).