Přeskočit obsah

Lekce 1 - programovací prostředí¤

Otevřeme si programovací prostředí Makecode, které si krátce představíme.

Rozhraní

Ke kontrole běhu programu slouží bloky on start (při startu) a forever (opakuj stále). Bločky umístě v bloku on start se vykonají pouze jednou při spuštění a bločky v bloku forever se opakují do nekonečna.

Zadání A¤

Zobrazíme něco na displeji.

Ukázka¤

Řešení

Po spuštění programu se zobrazí jméno.

Připojení MicroBitu¤

Budeme postupovat podle návodu.

Zadání B¤

Vypíšeme si svoje jméno na displej (nepoužívejte diakritiku).

Ukázka¤

Řešení

Zadání C¤

Budeme blikat LEDkou na displeji.

Ukázka¤

Řešení

Zadání výstupního úkolu¤

Vytvořte animaci zvětšujícího a zmenšujícího se čtverečku.