Přeskočit obsah

Lekce 3 - senzory¤

V této lekci si ukážeme práci s ostatními senzory, sériovou linkou a proměnnými.

  • Kompas
  • Akcelerometr
  • Senzor osvětlení
  • Teploměr

Zadání A¤

Zobrazíme si data přečtená ze senzorů do grafu pomocí sériové linky.

Ukázka¤

Řešení

Zadání B¤

Při spuštění načteme azimut a když je výchylka větší než 45°, zobrazíme obrázek.

Ukázka¤

Řešení

Zadání C¤

Zobrazíme obrázek a při otočení displejem dolů ho zhasneme a při otočení zpátky jej zase zobrazíme.

Ukázka¤

Řešení

Zadání D¤

Když jas klesne pod 100, rozsvítíme LEDky, když se zvedne nad 100, zhasneme LEDky.

Ukázka¤

Řešení

Zadání výstupního úkolu¤

Vytvořte 4směrový kompas, který rosvítí stranu displeje nejvíce na sever.

Bonusový úkol¤

Zobrazujte na LEDkách náklon načtený pomocí akcelerometru stejně jako v úkolu s kompasem.