Přeskočit obsah

Lekce 6 - radio¤

V této lekci se seznámíme s bezdrátovou komunikací mezi MicroBity.

Zadání A¤

Posílejte pomocí rádia příkazy, které půjčený MicroBit poslouchá a posouvá podle toho rozsvícenou LED na displeji.

Na posílání souřadnic použijte radio send value funkci, se jmény hodnot "x" a "y", každá v rozmezí od 0 do 4 včetně.

Ukázka¤

Řešení

Zadání B¤

Poslouchejte příkazy na rádiu, které posílá půjčený MicroBit a posouvejte podle toho rozsvícenou LED na displeji.

Na přijetí hodnot použijte blok on radio received (name) (value), budou vám přicházet číselné hodnoty s názvy "x" a "y", každá v rozmezí od 0 do 4 včetně.

Ukázka¤

Řešení

Zadání C¤

Ve dvojicích si vyzkoušejte jeden do MicroBitu nahrát Úkol A a druhý Úkol B a ovládejte si MicroBity mezi sebou.

Zadání výstupního úkolu V1¤

Posílejte pomocí rádia načtená data ze senzoru a na druhém MicroBitu je nějak zobrazte na displeji (můžete vzít úkol z lekce 3 a data ze senzoru dodávat z druhého MicroBitu).

Zadání výstupního úkolu V2¤

U vchodu běží MicroBit připojený k projektoru a zobrazuje plátno 100x100 pixelů, které můžete pomocí příkazů z rádia po jednotlivých pixelech překreslovat. Posílejte zprávy pomocí bloku radio send string ve skupině 127 v následujícím formátu:

<command> [<arg1> <arg2> ...]

Nezapomeňte si zapnout posíláni sériového čísla v pokročilých bločcích rádia.

Na překreslování posílejte příkaz: paint <x> <y> <color>.

Barvy vybírejte z následující tabulky a označujte je napsaným názvem: Seznam barev

Bonus¤

Ukázka implementace přijímače mikrobitu¤

radio.onReceivedString(function (receivedString) {
  serial.writeLine("" + radio.receivedPacket(RadioPacketProperty.SerialNumber) + " " + receivedString)
})
radio.setGroup(127)
serial.redirectToUSB()
serial.setWriteLinePadding(0)
basic.forever(function () {
  basic.showArrow(ArrowNames.North)
  basic.clearScreen()
})

Příklad komunikace¤

paint 0 3 RED
paint 80 24 GREEN

Hra 2048¤

U vchodu běží druhý MicroBit, který ovládá hru 2048 za pomoci hlasování. Hlasovat může každý MicroBit pomocí rádia jednou za 10s. Posílejte zprávy pomocí bloku radio send string ve skupině 128 v následujícím formátu:

<command>

Nezapomeňte si zapnout posíláni sériového čísla v pokročilých bločcích rádia.

Pro hlasování posílejte jeden z následujících příkazů:

 • up - přejdi do směru nahoru
 • down - přejdi do směru dolů
 • left - přejdi do směru doleva
 • right - přejdi do směru doprava
 • reset - reset hry