Přeskočit obsah

Lekce 7 - hra¤

Cílem je vytvořit hru "vyhýbání se překážkám", kdy hráč dole se snaží nenarazit do zábran. Ovládání pomocí tlačítek A a B, viz simulátor:

Řešení

Sprites¤

Při vytváření hry budeme používat "herní engine" zabudovaný do micro:bitu, je v zelených blocích v pokročilé sekci. Tento engine podporuje tzv. sprites - herní prvky, které jsou velké jeden pixel (jedna LED na displeji), a mají vlastnosti:

 • Pozice (x a y)
 • Směr (orientace, není vidět na displeji, ale funkce pusuň sprite posouvá tímto směrem)
 • Jas
 • Blikání

Všechny tyto vlastnosti jsou ve sprite takzvaně zapouzdřené, a "cestují" vždy spolu. Sprite je nový datový typ, lze je tedy uložit do proměnných (a seznamů) a všechny tyto vlastnosti jsou v dané proměnné uložené dohromady.

Sprites se vykresulí na displej automaticky, není třeba volat žádné leds.plot ani nic podobného, stačí spritu nastavit pozici, a on se na ní bude vykreslovat.
Naopak, dokud běží hra, nelze na displej kreslit jinak než pomocí spritu - pokud toto potřebujete, je třeba engine zastavit pomocí game.pause bloku.

Hráč¤

Hráč bude jeden ze spritů. Bude neustále na Y pozici 4 (úplně dole), a poblikávat. Ve výchozím stavu bude uprostřed, tedy na X pozici 2. Bude také blikat, aby byl odlišený od překážek.

let hrac: game.LedSprite = null
hrac = game.createSprite(2, 4)
hrac.set(LedSpriteProperty.Blink, 300)

Pohyb hráče je s game engine snadný, stačí přidat dva handlery pro události tlačítek:

let hrac: game.LedSprite = null

input.onButtonPressed(Button.A, function () {
  hrac.change(LedSpriteProperty.X, -1)
})
input.onButtonPressed(Button.B, function () {
  hrac.change(LedSpriteProperty.X, 1)
})

Překážky¤

Překázky budou vodorovné čáry s dírami, každá tvořena několika sprity (pamatujte, sprite je vždy jen jeden pixel).

Přidávání překážek¤

Vytvoříme si funkci, která přidává novou překážku:

 • Překážka bude vždy úplně nahoře, y = 0
 • Překážka bude široká na celý displej, ale bude někde náhodně mít díru o velikosti 2.
 • Sprity překážky naházíme do pole (seznamu), abychom je mohli později posouvat.

Na začátku programu jednu překážku přidáme.

let holeX = 0
let hrac: game.LedSprite = null
let prekazky: game.LedSprite[] = []
prekazky = []
hrac = game.createSprite(2, 4)
hrac.set(LedSpriteProperty.Blink, 300)
pridejPrekazku()

function pridejPrekazku () {
  holeX = randint(0, 3)
  for (let index = 0; index <= 4; index++) {
    if (index < holeX || index > holeX + 1) {
      prekazky.push(game.createSprite(index, 0))
    }
  }
}

Pohyb překážek¤

Překážky se musí pohybovat směrem dolů, všem spritům v seznamu prekazky tedy musíme přičítat k y souřadnici jedničku, periodicky. Současně, pokud se překážka dotkne hráče, hra skoční.

let hrac: game.LedSprite = null
let prekazky: game.LedSprite[] = []

function presunPrekazky () {
  for (let pr of prekazky) {
    pr.change(LedSpriteProperty.Y, 1)
    if (pr.isTouching(hrac)) {
      game.gameOver()
      break;
    }
  }
}

basic.forever(function () {
  basic.pause(1000)
  presunPrekazky()
})

Mizení překážek¤

Další krok je mizení překážek, které dosáhnou spodku displeje. To přidáme do presunPrekazky na začátek. Je třeba jednak odstranit sprite ze seznamu prekazky, ale také smazat samotný sprite z herního engine.

let hrac: game.LedSprite = null
let prekazky: game.LedSprite[] = []

function presunPrekazky () {
  while (prekazky.length > 0 && prekazky[0].get(LedSpriteProperty.Y) == 4) {
    prekazky.shift().delete()
  }
  for (let pr of prekazky) {
    pr.change(LedSpriteProperty.Y, 1)
    if (pr.isTouching(hrac)) {
      game.gameOver()
      break;
    }
  }
}

Generování nových překážek, skóre¤

Aby hra byla hrou, musíme přidávat nové překážky. To uděláme rozšířením forever bloku, který už máme a který periodicky volá funkci presunPrekazky.

Přibude do něj podmínka, která ověří, že poslední překážka je alespoň 3 od vršku displeje, a pokud ano, tak vytvoří novou překážku.

Na konec také přidáme zvyšování nahraného skóre - zvýšení skóre v tomto bloku odpovídá počítání řádků, které hráč přežil. Skóre je vidět po konci hry, až hráč do něčeho narazí.

let prekazky: game.LedSprite[] = []
function presunPrekazky () {
  // ...
}
function pridejPrekazku () {
  // ...
}

basic.forever(function () {
  basic.pause(1000)
  presunPrekazky()
  if (prekazky.length == 0 || prekazky[prekazky.length - 1].get(LedSpriteProperty.Y) >= 3) {
    pridejPrekazku()
  }
  game.setScore(game.score() + 1)
})

Zrychlování hry¤

Posledním vylepšením je postupné zrychlování, aby hra byla težší. Toho docílíme tak, že sekunduvou prodlevu nahradíme hodnotou z proměnné, kterou navíc budeme periodicky změnšovat na 98% původní hodnoty.

let prodlevaTicku = 1000

basic.forever(function () {
  basic.pause(2000)
  prodlevaTicku = prodlevaTicku * 0.98
})

let prekazky: game.LedSprite[] = []
function presunPrekazky () {
  // ...
}
function pridejPrekazku () {
  // ...
}

basic.forever(function () {
  basic.pause(prodlevaTicku)
  presunPrekazky()
  if (prekazky.length == 0 || prekazky[prekazky.length - 1].get(LedSpriteProperty.Y) >= 3) {
    pridejPrekazku()
  }
  game.setScore(game.score() + 1)
})

Celé řešení¤

Řešení