Přeskočit obsah

Propojení s Logicem¤

Vytvořili jsme ukázkový program na ovládání Logicu přes sériovou linku. Můžeme jej tedy poměrně jednoduše připojit k sériové lince MicroBitu.

Program pro Logic¤

Do Logicu je potřeba prvně nahrát program, který můžete stáhnout z GitHubu.

Připojení¤

K Logicu si budeme muset připájet řádek pinů, na který vyvedeme sériovou linku a přes které se připojíme k MicroBitu. K připojení musíme používat špuntíky na MicroJuice, protože trojičky pinů na zadní straně slouží na 5V výstup a mají ochranné obvody, které by nám rušily komunikaci.

Zapojení

Specifikace komunikačního rozhraní¤

Veškerá komunikace je textová. Program v Logicu očekává příkazy oddělené novým řádkem a posílá události oddělené novým řádkem. Argumenty jsou odděleny mezerami.

Příkazy¤

 • set <x> <y> <red> <green> <blue>
  • nastaví LED na souřadnicích x, y na barvu Rgb(red, green, blue)
 • show
  • zobrazí nastavení LED na displej
 • clear
  • zhasne všechny LED
 • set_status <index> <red> <green> <blue>
  • nastaví LED ze stavového řádku s indexem index na barvu Rgb(red, green, blue)
 • show_status
  • zobrazí nastavení LED ze stavového řádku na displej
 • clear_status
  • zhasne všechny LED ze stavového řádku
 • set_buzzer <state>
  • nastaví stav bzučáku na state (0 nebo 1)

Události¤

 • pressed <id>
  • tlačítko s id id bylo stisknuto
 • released <id>
  • tlačítko s id id bylo uvolněno

Tlačítka jsou číslována popořadě shora-dolů, zleva-doprava.

Tedy: levé horní (0), pravé horní (1), levé spodní (2), pravé spodní (3), šipka nahoru (4), šipka doleva (5), střed (6), šipka doprava (7), šipka dolů (8).

Zadání A¤

Při zatřesení MicroBitem krátce pípneme bzučákem na Logicu.

Zadání B¤

Vytvoříme si funkce na ovládání logicu - set, show, clear, set_status, show_status, clear_status, set_buzzer.

Zadání C¤

Vytvoříme si "eventy" pro stisky tlačítek na Logicu.

Zadání D¤

Pomocí tlačítek na Logicu budeme pohybovat svítící LEDkou na displeji MicroBitu.

Řešení