Přeskočit obsah

O co jde?¤

Hradlo neboli logický člen je základní stavební prvek logických obvodů, který vyčísluje logickou funkci. Hradla mají vstupy a typicky jediný výstup. Hodnota na výstupu logického členu je funkcí hodnot vstupních, což znamená, že logická hodnota výstupu je závislá jen na hodnotě vstupu. Naše hradla jsou složena z jednotlivých tranzistorů a rezistoru, které si sami zapájíte tak, aby fungovaly jako logické hradla.

RoboSvit přední strana

Značení¤

Existují dva způsoby značení logických členů (oba definované ANSI/IEEE Std 91-1984 a jeho dodatkem ANSI/IEEE Std 91a-1991). Prvním jsou obdélníkové (čtvercové) značky (IEC, DIN). Druhým způsobem jsou značky složené z křivek (ANSI), které jsou rozšířeny v profesionálních systémech pro návrh logických obvodů. U obou způsobů značení existují v praxi drobné varianty. Negovaný výstup je často označen kolečkem.

RoboSvit přední strana

Pravdivostní tabulka¤

Pro ujasnění funkce jednotlivých hradel se používají pravdivostní tabulky, ze kterých je jasně vidět jaké výstupy jsou vytvoří danými vstupy.

NOT¤

V programovacích jazycích se obvykle označuje znakem !.

vstup výstup
0 1
1 0

AND¤

V programovacích jazycích se obvykle označuje znakem & nebo &&.

vstup-1 vstup-2 výstupy
0 0 0
0 1 0
1 0 0
1 1 1

OR¤

V programovacích jazycích se obvykle označuje znakem | nebo ||.

vstup-1 vstup-2 výstupy
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 1

NAND¤

Toto hradlo můžete vytvořit pomocí AND jehož výstup znegujete (přivedete na NOT).

vstup-1 vstup-2 výstupy
0 0 1
0 1 1
1 0 1
1 1 0

XOR¤

V programovacích jazycích se obvykle označuje znakem ^ nebo ^^.

vstup-1 vstup-2 výstupy
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 0

Terminologie¤

Někdy se pojmy logický člen a hradlo rozlišují. Pojem hradlo pak označuje fyzickou součástku (např. integrovaný obvod), zatímco pod pojmem logický člen je myšlen prvek realizující logickou funkci.