Přeskočit obsah

Lekce 5 - konstrukty¤

Tato lekce je zaměřená hlavně na pokročilejší programovací konstrukty.

Zadání A¤

Během 5 vteřin načteme 20 hodnot z kompasu do paměti. Následně pomocí tlačítek budeme procházet hodnotu, která se zobrazuje stejně jako na lekci 3.

Ukázka¤

Řešení

Zadání B¤

Budeme svítit jednou LEDkou a pomocí tlačítek s ní budeme posouvat doleva-doprava, stiskem obou tlačítek přepneme ovládání nahoru-dolu.

Ukázka¤

Řešení

Zadání C¤

Budeme zobrazovat jedno písmeno, pomocí tlačítek se budeme posouvat v abecedě a stisknutím obou tlačítek písmeno přidáme do proměnné. Zatřesením smažeme poslední znak a zakrytím displeje (ztmavení okolního světla) vypíšeme načtené slovo.

Ukázka¤

Řešení

Zadání výstupního úkolu¤

Pomocí tlačítek si zvolte jas (zobrazuje s displeji) a stisknutím obou tlačítek zaráz plynule jas nastavte na LEDky.